Reglament

R E G L A M E N T  

Volta pels Volcans d’Olot– 2019

La Volta pels Volcans d’Olot és una cursa oberta a tothom que accepti i respecti les normes:

Els menors de 18 anys no podran participar sense el consentiment dels pares o tutors legals.

No es permet participar amb animals.

El dorsal s’haurà de posar al davant i ben visible, en cas contrari pot ser motiu de desqualificació. Si el control o els Jutges no poden veure bé tot el dorsal, no constareu a la classificació. No es permet còrrer sense dorsal.

El control d’arribada es tancarà a les 4 hores d’iniciada la cursa i s’iniciarà el lliurement de premis.

L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

Tots els inscrits a la Volta pels Volcans d’Olot i d’acord amb el dret a la imatge que es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concenteixen la publicació de la seva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a l’activitat del 22 de setembre, i que s’exposin públicament a la pàgina web www.ceolot.cat, al butlletí del CEO o altres publicacions de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats de l’entitat.

Cal tenir present que l’activitat discorre per una zona d’especial protecció i amb camins d’usos múltiples per on circulen altres usuaris. Així com la prohibició de llençar objectes o embolcalls en tot el tram. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o prejudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als/les participants o a tercers abans, durant o després de la prova. Així com dels que no portin el dorsal.

Pel sol fet de participar-hi s’accepta aquest reglament. Tot allò no previst queda sota la decisió de l’organització.

ORGANITZA

Centre Excursionista d’Olot amb el suport de l’Ajuntament d’Olot i Consell Esportiu de la Garrotxa

Top