Protecció de dades personals

Política de protecció de dades personals del Centre Excursionista d’Olot

Al Centre Excursionista d’Olot hem actualitzat la política de protecció de dades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Responsable del tractament

El responsable de tractament de les teves dades personals és el Centre Excursionista d’Olot. Adreça postal: Passeig d’en Blay, 5, 17800 Olot. Correu electrònic: ceo@ceolot.cat

Finalitat del tractament

Les teves dades personals permeten gestionar la teva vinculació amb el Centre Excursionista d’Olot com a soci, com el cobrament de les quotes de soci, l’organització d’activitats, la participació a les seccions o l’enviament de comunicacions informatives.

Legitimació de les dades

El consentiment exprés del soci esdevé la base legal del tractament de les dades.

Destinataris de les dades

Les teves dades únicament podran comunicar-se a entitats vinculades al Centre Excursionista d’Olot. T’informem que el Butlletí digital del CEO només és gestionat per la mateixa entitat.

Drets

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, adreçant-vos al Centre Excursionista d’Olot, a la següent adreça PASSEIG D’EN BLAY, 5, 17800 – OLOT, i a l’adreça electrònica ceo@ceolot.cat.

Top