Història

El Centre Excursionista d’Olot (CEO) va ser fundat l’any 1934, com a delegació de la UEC i després del CEC, i més endavant com a entitat independent l’any 1970. Fundat per un grup d’amants de l’excursionisme per tal de promoure les activitats lúdiques en la natura, tot vetllant per l’entorn en el qual es troba i incentivant la població d’Olot i rodalia a promoure l’esport i el lleure a la muntanya.

Durant els anys trenta es volia crear una entitat excursionista reglamentada. S’acordà adherir-se a la Unió Excursionista de Catalunya (UEC). L’entitat es a situar al Passeig d’en Blay, 5, local on es troba encara avui dia el Centre Excursionista d’Olot. L’acte oficial d’inauguració de l’entitat excursionista a Olot es va fer l’any 1935. Durant la Guerra Civil (1936-1939) les activitats i el butlletí queden paralitzats. El local és ocupat per refugiats i ferits i tot el material malmès. L’any 1943 el centre es va constituir com a a delegació olotina del Centre Excursionista de Catalunya. Roman com a delegació del CEC fins l’any 1970 any en què, per motius econòmics i polítics, es decideix no continuar essent una delegació del CEC i es registra el Centre Excursionista d’Olot com a entitat excursionista independent.

En l’actualitat, el CEO compta amb més de 1800 socis* d’arreu del món (una menció especial als socis i amics de Chile i Mallorca), fet que comporta que sigui una de les entitats de la ciutat i fins i tot de la comarca amb més nombre d’adhesions. Alhora, actua amb el suport d’entitats com és la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, la Federació Catalana d’Espeleologia i a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

El projecte inicial, recolzat en els successius anys, és el poder donar la oportunitat de participar i gaudir del gran ventall de possibilitats que ens dona l’entorn de la Garrotxa i gaudir del medi ambient tot respectant-lo i convivint amb ell.

Així mateix, dins el mateix marc, es vol facilitar l’ingrés a l’entitat dels més menuts per tal de començar-los a engrescar a realitzar activitats beneficioses per al seu cos i ajudant-los amb les seves inquietuds.

Alhora de potenciar les activitats setmanals, el Centre Excursionista d’Olot planteja una excursió per a cada diumenge tot continuant aquelles que ja fa un munt d’anys que es celebren, com ara la Xampanyada – Aplec del Pirineu, la Pocatraça, l’Embardissada, o les 24 hores de muntanya o la Volta pels Volcans d’Olot i creant-ne de noves com la Trepitja Garrotxa.

La Junta del Centre Excursionista d’Olot està composada per el president,, Sr. Ramon Regí i Pujals, vice-president, Sr. Pere Rifà i Tenas, la secretària, Sra. Mireia Montbardó i la tresorera, Sra. Clara Rifà així com per els diferents responsables de cada secció i d’altres membres que participen activament de les activitats de l’entitat. La Junta avalua les actuacions que s’han dut a terme, tot valorant les millores de cares a futures edicions de determinades accions i encarant i preparant les activitats que futurament es duran a terme a l’entitat.

On som el CEO?
Passeig d’en Blay, 5
17800 Olot
Girona

Contacte
Telèfon: 972260675
Correu electrònic: ceo@ceolot.cat

Horari
De dilluns a dissabte de 7 a 9 del vespre

Agost tancat

 *Número total de socis el 2016: 1905
Número de socis a 31 de març de 2017, Assemblea de socis: 1864
Referències bibliogràfiques:
  • Dou, Josep Maria. “Les arrels de l’excursionisme a Olot”. Centre Excursionista d’Olot, 1980. 
  • Montbardó Alberni, Mireia. “L’excursionisme al Centre Excursionista d’Olot”. Treball de recerca de batxillerat. IES Bosc de la Coma, 2009.
  • Vilanova i Cros, Meritxell. “El Centre Excursionista d’Olot: una associació, un sentiment”. Treball de recerca de batxillerat. IES Bosc de la Coma, 2011.