La Casa de Talaixà

Adaptant-se a la normativa vigent de Covid-19, Talaixà està en funcionament. Per a més informació truqueu al número de contacte.

Capacitat. La Casa de Talaixà (Els Estudis) té una capacitat per a 12 persones i s’ha habilitat gràcies a l’esforç voluntari de membres de l’entitat. Depèn de tots procurar mantenir-la.

Ús. La casa és per a ús dels socis i sòcies del Centre Excursionista d’Olot i també per a aquelles entitats i persones que ho solicitin.

Sol·licitud. Cal demanar la utilització de la casa amb una antelació mínima de 2 dies trucant al 660433691 (Pep Coromines, responsable). Caldrà entregar-li aquest CONTRACTE degudament omplert. 

Caldrà deixar les dades de la persona responsable (Nom, adreça i DNI) així com el de les persones que utilitzaran la casa, en siguin o no socis/sòcies.

A l’hora de planificar les estades dels sol·licitants es tindrà en compte la data de la sol·licitud.

Fiança. Per la utilització de la Casa de Talaixà s’ha de pagar una fiança de 50€ que serà retornada íntegrament un cop revistat l’estat de la casa. En cas contrari, el CEO es reserva el dret d’aplicar una retenció de la fiança.

Altra normativa.

Recolliu les escombraries i desaprofitaments produïts.

L’aigua que trobareu és per rentar. No és per beure. Recordeu que és un bé escàs. No la malgasteu.

Quan marxeu heu de deixar la casa neta i endreçada i tancar totes les finestres i portes.

No es poden encendre fogonets o cuinar fora de l’espai destinat a cuinar.

No es poden desplaçar els mobles o estris del lloc habitual.

Incompliment i Desperfectes. En cas de qualsevol incidència o desperfecte ocasionat, la persona responsable ho ha de comunicar al Centre en el moment del retorn de la clau.

En aquest cas, el Centre es reserva la potestat de penalitzar i exigir el pagament dels desperfectes ocasionats pel responsable o grup al seu càrrec.

Contacte: per més informació, truqueu al telèfon 660433691 del responsable: Josep Corominas.

Els preus* per a la seva utilització són:

Nº ocupants Preu per persona i nit
Entre 2 i 3 10€
Entre 4 i 5  9€
Entre 6 i 7 8€
Entre 8 i 12 7€

*Aquests preus són en concepte de manteniment. En el preu està inclòs un llençol de sota, d’un sol ús. Impostos inclosos.

 

DSCN777

DSCN0777

DSCN0781

DSCN791

 

 

Top