Biblioteca

La Biblioteca del CEO vol facilitar l’accés al coneixement i a la informació especialitzada en excursionisme i esports de muntanya, difondre’ls i promoure’ls entre els socis de l’entitat i la comunitat excursionista. Així com el coneixement i la protecció de l’entorn natural i patrimonial de La Garrotxa i els seus voltants.

SERVEI DE CONSULTAP60419-211649

Consulta de lliure accés dels llibres, revistes i mapes de la biblioteca, tant per socis com per no socis, dins la sala de lectura i durant l’horari d’obertura de l’entitat.

SERVEI DE PRÉSTEC

Restrigit als socis.

Es poden agafar en préstec fins a 3 documents durant 15 dies, amb possibilitat de renovar-los si ningú més els demana i avisant a la biblioteca.

Queden exclosos de préstec les revistes i tots els documents anteriors a l’any 1980 i aquells que ho estiguin explícitament indicat per la seva importància o estat de conservació.

SERVEI D’INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Suport als socis i responsables de l’entitat en la cerca d’informació especialitzada.

HORARI

L’horari d’obertura de la Biblioteca és el mateix que el de l’entitat, de dilluns a dissabte i de 7 a 9 del vespre. Per qualsevol consulta, adreceu-vos a l’adreça del CEO: ceo@ceolot.cat

FONS BIBLIOGRÀFIC

INVENTARI DE LLIBRES I MAPES

El fons bibliogràfic està especialitzat en excursionisme i esports de muntanya i estretament lligat a les seccions i activitats de l’entitat i a l’entorn de La Garrotxa: rutes, itineraris i guies, literatura de muntanya, expedicions, naturalesa i descoberta de l’entorn, entre altres.

Disposem d’un fons històric que respon a l’evolució de l’entitat i als interessos canviants dels socis des de la seva creació l’any 1934. Des de les antigues seccions d’espeleologia o BTT, per exemple, a col·leccions de literatura catalana i universal, de poesia, de generalitats diverses i de col·lecció local d’Olot i comarca.

Tens una proposta de llibre, mapa, revista o recurs? Fes-nos-ho saber i ho estudiarem: DESIDERATA. Totes les propostes s’estudiaran d’acord amb la política de col·lecció i adiquisicions de la biblioteca i el funcionament intern de l’entitat.

Hemeroteca digital

Llegeix la literatura excursionista dels nostres socis i sòcies: El blog del CEO

Consulta les darreres publicacions digitals del CEO al nostre espai Issuu-CEO. I descobreix totes les Novetats a la Biblioteca:

Butlletí de socis del CEO

 

Donacions

Podeu fer donacions de llibres, mapes i revistes de temàtica excursionista posant-vos en contacte amb la biblioteca. Cada possible donació s’avaluarà prèviament per determinar-ne l’interès i assegurar que ja no consta dins del fons. Cada donació serà acceptada per la junta directiva, difosa i reconeguda.

Grup de treball per un catàl·leg col·lectiu

Actualment, el Centre Excursionista d’Olot formem part del grup de treball que vol potenciar i millorar l’actual Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes, juntament amb el Centre Excursionista de Catalunya, el Centre Excursionista de Lleida, el Centre Excursionista de Terrassa, el Servei General d’Informació de Muntanya, l’ Agrupació Excursionista Talaia, la UEC de Gràcia i la Unió Excursionista de Sabadell.

Acutalment el fons de la Biblioteca del CEO encara no hi consta. Estem treballant internament en aquest projecte.