XL Lletissonada 5 de maig de 2019

Organitza la GECA de Sant Esteve d’en Bas. Trobareu més informació al seu web.