ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2018

CEO_Logotip_BasicColorASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Queda convocada l’Assemblea general ordinària de l’entitat pel divendres 6 d’abril al local del CEO, Passeig d’en Blay, 5, a les 20h en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1-      Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior

2-      Memòria de les activitats realitzades durant el període anterior:

  1. Informe de Presidència
  2. Informe de les Àrees

3-      Precs i Preguntes

4-      Presentació i aprovació dels comptes de l’exercici vençut de 2017

5-      Presentació i aprovació del pla d’actuació per a l’exercici de 2018

6-      Presentació i aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic de 2018

7-      Aprovació de les quotes de soci de 2019

Agrairem, donada la importància dels temes a tractar, la vostra assistència.  Per tal de facilitar l’organització i l’aforament, agrairíem que ens confirméssiu la vostra assistència a ceo@ceolot.cat. La documentació relacionada s’enviarà per correu electrònic a tots els socis i sòcies 5 dies naturals abans de la reunió i la trobareu també al local de l’entitat.

D’acord amb els Estatuts, podeu incloure assumptes a l’ordre del dia si ho sol·liciteu un 10% dels socis i sòcies de l’entitat durant el primer terç d’aquesta convocatòria (mes de gener) i degudament acreditat a Administració.

Més informació a Òrgans de govern del CEO

Imatge-Assemblea-2018